L'OCCITANE pozicija dėl bandymų su gyvūnais

  • L’OCCITANE niekuomet nebando galutinių produktų ar žaliavų, iš kurių jie pagaminti, su gyvūnais. Nėra jokių planų keisti šią poziciją. Nuo pat kompanijos įkūrimo L‘OCCITANE gina gyvūnus, atsisakydama naudoti gyvulinės kilmės produktus visuose produktuose, išskyrus produktus, gautus iš avilių.
  • L'OCCITANE seniai įsipareigojusi tokioms asociacijoms kaip „One Voice“. Ji viena pirmųjų buvo įtraukta į Britų Sąjungos, pasisakančios už vivisekcijos panaikinimą, sąrašą 1997 m. 2011 m. gruodį asociacija nusprendė pašalinti iš sąrašo Kiniją, nes Kinijos valdžios institucijos gali vykdyti ribojamus bandymus ir registruoti produktus vietinėje rinkoje.L‘OCCITANE niekuomet neatlieka tokio pobūdžio bandymų, tačiau susidūrė su šia problema, nes kompanija neturi oficialių įrodymų, kad šie bandymai nebuvo atliekami Kinijos valdžios institucijų.
  • Nors L‘OCCITANE  gerbia įvairių šalių visame pasaulyje teisę nustatyti savo įstatymus ir teisės aktus, ji vis dar aktyviai dalyvauja, imdamasi priemonių paveikti diskusijas dėl bandymų su gyvūnais panaikinimo visame pasaulyje. L'OCCITANE mano, kad atėmimas produktų, kurių sukūrimui ir pagaminimui nebuvo atliekami bandymai su gyvūnais iš labiausiai apgyvendintos šalies, gali turėti priešingų pasekmių – Kinijos vartotojai tuomet turėtų prieiga tik prie produktų, kurie buvo išbandyti su gyvūnais ir rezultatas taptų visiškai priešingas, nei tas, kurio siekiama tarptautiniu mastu.
  • L'OCCITANE aktyviai dalyvauja už bandymų su gyvūnais panaikinimą visame pasaulyje. Štai kodėl L‘OCCITANE kartu su BUAV įkūrė kinų komitetą, kuris paspaustų kinus ieškoti alternatyvų. Reikia pabrėžti, kad 2011 m. pradžioje L‘OCCITANE dalyvavo pokalbyje su BUAV ir kinų valdžios institucijomis, kuriame buvo siekta susitarti dėl alternatyvių testų, pripažintų Kinijos valdžios organų,  įgyvendinimo. Šie testai turėtų pakeisti visus testus, atliekamus Kinijoje.