Sudedamųjų dalių naudojimo taisyklės

  • Jau 30 metų L’OCCITANE remia vietinius gamintojus, naudojančius tradicinės gamybos metodus. Mes padedame jiems padidinti jų produkcijos vertę per A.O.C. kontroliuojamos kilmės ženklinimą bei organinius sertifikatus.

 

  • Mes sukūrėme natūralių sudedamųjų dalių kokybės kontrolės ir atsekamumo valdymą per visas gamybos grandines, nuo planavimo iki augalų distiliavimo.

 

 

  • Sėjamųjų kultūrų, kurioms gresia išnykimas, išsaugojimas taip pat yra vienas iš mūsų prioritetų. Kai augalo yra naudojama tiek daug, kad jo, augančio natūralioj ir trapioj aplinkoj, nebeužtenka, mes sėjame jį dirbamoje žemėje.

 

  • Mes glaudžiai bendradarbiaujame su Ūkių Bendrijom (Farm Bureau) ir Nacionaliniais regioniniais parkais, kad atgaivinti pamirštas kultūras, tokias kaip migdolų medžius Provanse.

 

 

  • Kai sudedamųjų dalių šaltiniai yra saugūs, mūsų tyrimų ir vystymo (R&D) laboratorijos tikrina aktyvių ekstraktų efektyvumą.

 

  • L’OCCITANE sudedamųjų dalių naudojimo taisyklės skiria specialų dėmesį darniam vystymuisi, apimantį tiek žmonių, tiek gamtos gerbūvį.