Pirkimo - pardavimo taisyklės
 

1.    Šios UAB „C&D STYLE“ pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato UAB „C&D STYLE“ prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, nustato Pirkėjo ir UAB „C&D STYLE“ tarpusavio teises ir pareigas naudojantis elektronine parduotuve svetainėje www.loccitane.lt.

2.    Pardavėjas – UAB „C&D STYLE“, privatus juridinis asmuo, kurio teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas: 110844244, registruota buveinė adresu: Nemuno g. 10-1, LT-44294 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, telefono numeris +370 37 422198.

3.    Pirkėjas:
3.1.    fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais);
3.2.     Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais);
3.3.    visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

4.    Prekių užsakymas
4.1.    Pirkėjas, pirkdamas internetinėje parduotuvėje www.loccitane.lt, suformavęs prekių krepšelį ir pažymėjęs „sutinku su užsakymo taisyklėmis ir terminu“, paspaudęs mygtuką ,,Užsakyti“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, Prekių užsakymo, Prekių pristatymo bei Prekių grąžinimo taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Užsakymo langelyje pirkėjas, paspaudęs mygtuką „Užsakyti“, patvirtina, kad perka prekes ir sutinka su bendra prekių kaina, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, vežimo, pristatymo, pašto ir kitos išlaidos, jei tokių yra), t.y. sudaroma ir įsigalioja nuotolinė pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – „Sutartis“) tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.
4.2.    Jei perkant internetu Pirkėjas nesutinka su kuria nors šių Taisyklių dalimi ar šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, Prekių užsakymo, Prekių pristatymo bei Prekių grąžinimo taisyklėmis, bendra kaina ar jos dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais ir / ar papildomomis išlaidomis, tokiu atveju Pirkėjas negali pateikti užsakymo, pirkti prekės ir sudaryti Sutartį su Pardavėju.
4.3.    Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje.
4.4.    Pardavėjas siuntoje Pirkėjui kartu su užsakyta preke (prekėmis) pateikia PVM sąskaitą faktūrą.
4.5.    Apsipirkimo elektroninėje parduotuvėje eiliškumas:
4.5.1.    pasirinktas prekes dėti į savo ,,Pirkinių krepšelį“ spaudžiant nuorodą ,,Į krepšelį“. ,,Pirkinių krepšelyje“ bet kuriuo metu galima peržiūrėti visas jau išsirinktas prekes, keisti jų kiekius ar pašalinti iš sąrašo, jei persigalvojama ar užsakyme įsivėlė klaida. ,,Pirkinių krepšelio“ mygtukas pasirodo svetainės viršuje, pasirinkus pirkimui bent vieną prekę;
4.5.2.    išsirinkus visas norimas pirkti prekes, eiti į ,,Pirkinių krepšelį“ ir jame, įsitikinus, jog užsakymas yra teisingas, spausti nuorodą ,,Toliau vykdyti užsakymą“. Atsidariusiame naujame lange yra galimybė pasirinkti dovanų pakavimą (jeigu jis reikalingas) bei 2 nemokamus mėginukus produkto išbandymui. Norint tęsti užsakymą, reikia užpildyti pristatymui reikalingą informaciją:
4.5.2.1.    jei buvo registruotasi anksčiau svetainėje www.loccitane.lt, prisijungti, ir anksčiau suvesti duomenys bus automatiškai įkelti į reikiamus laukelius, tačiau rekomenduotina juos dar kartą patikrinti;
4.5.2.2.    prisijungiant pirmą kartą reikia užsiregistruoti, rankiniu būdu užpildyti reikiamus duomenis - vardą, pavardę, el. paštą, kontaktinį telefoną bei pristatymo adresą (galima nurodyti namų arba darbo adresą). Pastabų skiltyje galima nurodyti papildomą informaciją susijusią su prekės pristatymu – prašymą kurjeriui iš anksto paskambinti prieš atvykstant, prekę atsiimsiančio asmens duomenis ir pan.
4.5.3.    Pateikus prekių užsakymui reikalingą informaciją ir dar kartą paspaudus nuorodą ,,Užsakyti“, naujai atsidariusiame lange www.paysera.lt atsiranda galimybė pasirinkti banką, per kurį atliekamas apmokėjimas už prekes. Apmokėjimą už prekes galima atlikti vartotojams besinaudojantiems SWEDBANK, SEB, DnB BANKAS, CITADELĖ BANKAS, DANSKE BANK, NORDEA, ŠIAULIŲ BANKAS elektroninės bankininkystės paslaugomis;
4.5.4.    Sumokėti už prekes ir laukti patvirtinimo apie prekių užsakymą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. Po patvirtinimo prekės pristatomos per 1-4 darbo dienas. (Vykstant įvairioms akcijoms ir šventiniu periodu, prekių pristatymas gali užtrukti ilgiau nei 4 darbo dienas).
4.5.5.    Norint užsakymą apmokėti grynaisiais prekių pristatymo metu, galima pasirinkti tokią galimybę. Ši paslauga papildomai kainuoja 1 €. Platesnė informacija el. paštu: loccitane@cdstyle.lt arba tel.
8 620 53 032 darbo dienomis 8.00-17.00 val.
4.5.6.    Jei pirkimo metu kyla neaiškumų ar nesulaukiama patvirtinimo apie prekių užsakymą, skambinti tel.
8 620 53 032 darbo dienomis 8.00-17.00 val. arba siųsti el. laišką su klausimais adresu loccitane@cdstyle.lt.

5.    Pirkėjo teisės ir pareigos
5.1.    Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.loccitane.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
5.2.    Pirkėjas užsakymo metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.
5.3.    Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina, kad jis yra (vienas iš variantų):
5.3.1.    fizinis asmuo, pagal galiojančius teisės aktus galintis sudaryti sandorius, kuris perka prekes asmeniniam vartojimui (ne verslo tikslais);
5.3.2.     Lietuvos Respublikos juridinis asmuo, perkantis prekes kaip galutinis vartotojas (ketinantis naudoti prekes reprezentaciniais ar kt. tikslais, nesusijusiais su prekių perpardavimu ar jų panaudojimu verslo, gamybos, paslaugų teikimo tikslais);
5.3.3.    visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgaliotas atstovas.
5.4.    Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas Sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.
5.5.    Asmuo, neatitinkantis Taisyklių 5.3 ir 5.4 punktuose numatytų kriterijų, negali pateikti užsakymo, pirkit prekes ir sudaryti Sutartį su Pardavėju, priešingu atveju visa su tuo susijusi neigiamų pasekmių rizika ir teisinė atsakomybė tenka tokiam asmeniui.
5.6.    Prekės pavadinimas bei pagrindinės savybės yra nurodytos prekės naudojimo instrukcijoje ir / arba Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, kurioje perkama prekė.
5.7.    Pirkėjas privalo laiku sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
5.8.    Jei Pirkėjas pristatymo metu nepriima prekių ir jos grąžinamos Pardavėjui, Pirkėjas privalo padengti pakartotinio siuntimo išlaidas, net jei darant užsakymą pristatymas buvo nemokamas.
5.9.    Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės www.loccitane.lt duomenų.
5.10.     Interneto parduotuvės www.loccitane.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų interneto parduotuvėje, ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.    Pardavėjo teisės ir pareigos
6.1.    Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis interneto parduotuve www.loccitane.lt.
6.2.    Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje www.loccitane.lt numatytos sąlygos.
6.3.    Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.
6.4.    Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse numatytus atvejus.
6.5.    Pinigų garantijos grąžinimo atveju, kuomet prekė yra nekokybiška ir nėra pažeidžiamos prekių grąžinimo taisyklės, Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ir grąžinti pinigus, ar pakeisti prekę analogiška arba kita preke.

7.    Apmokėjimas
7.1.    Pirkėjas internetinėje parduotuvėje gali pasirinkti šiuos atsiskaitymo būdus, kurie yra saugūs:
7.1.1.    apmokėti avansu per pasirinktą internetinį banką;
7.1.2.    apmokėti grynaisiais pinigais, atsiimant užsakymą iš pristatymo tarnybos kurjerio. Ši paslauga papildomai kainuoja 1 €.

8.    Pristatymo sąlygos ir terminai
8.1.    Prekės pristatomos per 2-5 darbo dienas (pirmadieniais – penktadieniais) po apmokėjimo patvirtinimo. Šventiniu periodu bei vykstant akcijoms, dėl itin didelio užsakymų kiekio pristatymas gali užtrukti ilgiau nei 5 darbo dienas. Užsakytos prekės pristatomos darbo dienomis, nuo 9 iki 17 val. arba nuo 18 iki 20 val.
8.2.    Kai norima gauti prekes ne darbo metu, tai turi būti nurodoma pastabose prieš apmokant užsakymą.
8.3.    Pristatymas galimas tik Lietuvos teritorijoje.
8.4.    Pristatymo kaina yra automatiškai įtraukiama į užsakymo kainą, išskyrus tuos atvejus, kuomet svetainėje vyksta specialūs pasiūlymai, suteikiantys nemokamą pristatymą.
8.5.    Nemokamas pristatymas paprastai taikomas, užsisakant prekių už 39 € arba daugiau, nebent būtų paskelbta speciali akcija dėl kitos nemokamo pristatymo sumos.
8.6.    www.loccitane.lt internetinėje parduotuvėje skelbiamos tik tokios prekės, kurios yra sandėlyje, tačiau dėl įvairių priežasčių gali būti neatitikimų tarp internete pateikiamų duomenų ir įmonės sandėlyje likusių prekių kiekių. Klientui užsisakius ir apmokėjus už prekę, kurios sandėlyje tuo metu nėra, užsakymas gali būti panaikintas ir grąžinami sumokėti pinigai arba sutariama dėl galimybės prekę pristatyti, kai tik ji bus įmonės sandėlyje.

9.    Prekių priėmimas
9.1.    Priimant užsisakytas prekes reikia patikrinti siuntos būklę bei pasirašyti važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente.
9.2.    Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo, arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu, todėl atsiimant prekes būtina su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (ID kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jeigu prekes priims kitas asmuo, už siuntinį kompanija atsakomybės neprisiima.
9.3.    Priimant siuntą, būtina:
9.3.1.    susiskaičiuoti pakuotes. Kurjerio pristatomas pakuočių skaičius turi būti toks pats koks yra nurodytas siuntų pristatymo lape, kurį Pirkėjui pateikia kurjeris. Jeigu pristatomų pakuočių skaičius skiriasi nuo siuntų pristatymo lape nurodyto pakuočių skaičiaus, - tuomet siuntų pristatymo lape būtina patikslinti gautų pakuočių skaičių;
9.3.2.    patikrinti pakuočių etiketes. Ant pakuočių etikečių turi būti nurodytas Pirkėjo adresas, o pakuočių numeriai turi atitikti siuntų pristatymo lape nurodytus pakuočių numerius. Jeigu pristatytų pakuočių numeriai skiriasi nuo siuntų pristatymo lape nurodytų pakuočių numerių, - tuomet siuntų pristatymo lape būtina patikslinti gautų pakuočių numerius;
9.3.3.    apžiūrėti gautas pakuotes. Pristatomos pakuotės turi būti tvarkingos, t.y. nepraplėštos, nesugniuždytos ir kitaip nepažeistos.
9.4.    Jeigu pristatoma siunta yra netvarkingoje pakuotėje, Pirkėjas turi teisę jos nepriimti, kurjeriui nurodydamas iš karto ją gražinti www.loccitane.lt prekės techninės būklės patikrinimui. Nusiskundimus dėl trūkumų, užsakymų neatitikimo būtina pateikti klientų aptarnavimo skyriui tą pačią dieną kai gautos prekės.
9.5.    Nesilaikius šių instrukcijų, www.loccitane.lt neatsako už pristatytų prekių trūkumą ar sugadinimą.
9.6.    Norint užsisakyti prekes ne Lietuvos teritorijoje reikia apsilankyti svetainėje www.loccitane.com, kurioje yra nurodytas L‘OCCITANE e – parduotuvių sąrašas, kuriose galima įsigyti produktų.

10.    Garantijos prekėms, prekių grąžinimas ir keitimas
10.1.    Įsigytos prekės grąžinamos ir/ar keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 ir 6.363 straipsniais, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
10.2.    Jeigu įsigyta prekė yra nekokybiška, ji keičiama į analogišką kokybišką prekę, informavus apie tai klientų aptarnavimo skyrių el. laišku logistika@cdstyle.lt arba telefonu
8 620 53 032 (nuo 8 iki 17 val. darbo dienomis) per 7 darbo dienas nuo jos gavimo.
10.3.    Grąžinant/keičiant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
10.3.1.    grąžinti/pakeisti galima tik nekokybišką, brokuotą prekę. Kokybiškos kosmetikos prekės yra negrąžinamos ir nekeičiamos;
10.3.2.    grąžinama/keičiama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
10.3.3.    grąžinama/keičiama prekė turi būti nesugadinta Pirkėjo;
10.3.4.    grąžinama/keičiama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
10.3.5.    visos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos kartu su grąžinamomis prekėmis;
10.3.6.    grąžinant/keičiant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą grąžinimo/keitimo prašymą;
10.4.    Produktas nekeičiamas jei buvo įsigytas su nuolaida.
10.5.    Grąžinamo/keičiamo produkto pristatymą apmoka Pardavėjas, jei grąžinimas/keitimas įvyksta dėl Pardavėjo kaltės.

11.    Privatumo politika. Konfidencialumas.
11.1.    Pirkėjo asmeninė informacija nebus naudojama neteisėtais tikslais.
11.2.    Privatumo politikos detalias nuostatas galima rasti atskirame dokumente, paspaudus nuorodą ,,Privatumo politika“.
11.3.    Pirminės registracijos prie elektroninės parduotuvės metu per paskyrą, Pirkėjas privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą, sugalvoti saugų slaptažodį bei pateikti tikslius savo asmens duomenis internetinei parduotuvei, kad Pardavėjas galėtų tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį. Pirkėjas visuomet atsako už pateiktų asmens duomenų teisingumą. Sukūrus paskyrą, Pirkėjui suteikiamas identifikavimo kodas.
11.4.    Pirkėjas turi teisę bet kada keisti bei papildyti savo asmens duomenis paskyroje arba panaikinti paskyrą.
11.5.    Pirkėjas privalo niekam neatskleisti slaptažodžio ir jį saugoti, priešingu atveju visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui.

12.    Skundų nagrinėjimo tvarka
12.1.    Visi skundai gali būti teikiami UAB „C&D STYLE“ elektroniniu paštu loccitane@cdstyle.lt arba telefonu
8 620 53 032 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.
12.2.    Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitokių terminų. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu arba telefonu, arba Pirkėjo nurodytu adresu.

13.    Sutarties atsisakymo taisyklės ir tvarka
13.1.    Pirkėjas, vadovaudamasis Taisyklių 10 punkte nurodyta tvarka, turi teisę atsisakyti internetu su Pardavėju sudarytos Sutarties, tačiau ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo dienos.
13.2.    Jei Pirkėjas atsisako Sutarties, Pardavėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai Pirkėjas praneša apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, grąžina Pirkėjui iš Pirkėjo gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas. Pardavėjas atlieka tokį grąžinimą naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, išskyrus atvejus, kuomet prekės pristatymo metu pinigai sumokami kurjeriui – šiuo atveju pinigai grąžinami arba į banko sąskaitą arba paštu, bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu pinigų grąžinimu susijusių mokesčių.
13.3.    Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pareiga grąžinti prekę lieka Pirkėjui.

14.    Apsikeitimas informacija
14.1.    Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu ir telefono numeriu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais elektroninės parduotuvės www.loccitane.lt svetainės skyriuje „Susisiekite“.

15.    Atsakomybė
15.1.    Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
15.2.    Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės www.loccitane.lt.
15.3.    Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
15.4.    Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
15.5.    Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

16.    Baigiamosios nuostatos
16.1.    Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
16.2.    Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
16.3.    Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018-06-22